Obiekty sakralne

Kaplice:

 • kaplica w Poturzynie/w budynku szkolnym/

Inne obiekty sakralne:

 • Rzeźba Chrystusa, wykonana na zamówienie Tytusa Wojciechowskiego w r. 1840 i sygnowana przez Konstantego Hegla, piaskowcowa (niegdyś w parku pałacowym, z którego zachowane resztki), na terenie cmentarza w Poturzynie, niegdyś unickiego, z czasem prawosławnego
 • Figura Panny Maryi w Poturzynie, na niej napisy powstańców styczniowych, wokół groby żołnierz austriackich z I wojny światowej
 • Krzyż żelazny w Poturzynie postawiony na pamiątkę zniesienia pańszczyzny przez właścicieli dóbr w obwodzie Poturzyna i Waręża
 • Krzyż z piaskowca w Kol. Radków, z r. 1938
 • Pomnik z krzyżem i głazem – urna ze szczątkami pomordowanych, 1 kwietnia 1944 r. Polaków w Poturzynie
 • Krzyże Chłopskiej Doli, w miejscowościach parafii, z lat 1989-1990, zainicjowane przez ks. Stanisława Żaka

Cmentarze:

 • Cmentarz parafialny, czynny, współczesny parafii, w kształcie czworoboku o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy murowanych słupach
 • Cmentarz żołnierz austriackich z I wojny światowej w Poturzynie, nieczynny
 • Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, w Poturzynie, nieczynny
 • Mogiła zbiorowa z II wojny światowej, pochowani mieszkańcy Poturzyna zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów
 • Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Radkowie, nieczynny, w kształcie czworoboku o pow. 0,12 ha, czynny do II wojny światowej.
 • Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Nowosiółkach, nieczynny, założony w I. Poł. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,7 ha
 • Cmentarz prawosławny w Suszowie, nieczynny, założony na pocz. w. XX, zamknięty w r. 1958, w kształcie kwadratu o pow. 0,25 ha

[ Na podstawie informacji własnych i udostępnionych na stronach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ]

 • Archiwum wpisów na stronie

%d blogerów lubi to: