Bierzmowanie

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1316 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Informacje dla kandydatów

Dopuszczenie do Bierzmowania-poniedziałek/29 lipca/

I piątek miesiąca-2 sierpnia,godz.7.00  lub 15.00

Spotkanie katechetyczno-organizacyjne /6 sierpnia po Mszy św. godzi.11-ej// . Pamiętamy o indeksach!!!

Pytania dla kandydatów do Bierzmowania;

Kiedy powstała parafia rzym-katol. Przemienienia Pańskiego w Nowosiółkach ?

Pierwszy proboszcz par.rzym-katol w Nowosiółkach.

Tytuł parafii Nowosiółki i co wiesz o tym wydarzeniu z Ewangelii ?

Światowe D ni Młodzieży-obecne w Rio.

Kiedy i gdzie odbędą się  kolejne Światowe Dni Młodzieży ?

 

  • Archiwum wpisów na stronie

%d blogerów lubi to: