Chrzest

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28,19-20)

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (…)
1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

Informacje dla kandydatów

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
  • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
  • Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz ich dane osobowe.
  • Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący i niepraktykujący
  • osoby innej religii
  • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim
  • niebierzmowani i nieuczęszczający na katechezę szkolną
  • prowadzący gorszący tryb życia

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

  • Archiwum wpisów na stronie

%d blogerów lubi to: