Małżeństwo

„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić”
(Ef 5, 25-26)

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”
(Ef 5, 31-32)

Informacje dla kandydatów

Przychodząc do kancelarii narzeczeni powinni posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • aktualna metryka chrztu do ślubu (z datą do 3 miesięcy wstecz), jeśli chrzest był poza parafią zawarcia małżeństwa,
 • świadectwo bierzmowania (zwykle wpisane jest na metryce chrztu),
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa (tzw. „nauki przedmałżeńskie), lub gdy ich brak – ksiądz wyda książeczkę do przygotowań oraz skieruje na katechezę
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące),
 • akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • w przypadku wdowca lub wdowy, świadectwo zgonu współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin.
 2. Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem celem omówienia liturgii ślubnej oraz spisania aktu małżeństwa przedstawiając następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
 • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

Świadkiem na ślubie może być tylko osoba pełnoletnia, której życie moralne nie sprzeciwiałoby się godziwości pełnienia funkcji świadka.

Kamerzyści, fotoreporterzy, paparazzi powinni mieć kościelne uprawnienia do wykonywania swojego zawodu podczas ceremonii zaślubin w świątyni.

 • Archiwum wpisów na stronie

%d blogerów lubi to: